Конституція України.

Закон України «Про освіту» (від 26.04.2001 №2402-111)

Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.259) {Із змінами, внесеними згідно із Законами від 16.10.2012}

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).

Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 05.04.1994

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

"Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" № 2442-VІ від 06.07.2010 р.

"Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" від 26.08.2002 № 1243

"Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" від 12.03.2003 № 305

"Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів" від 5 жовтня 2009 № 1122

Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період" Лист МОНмолодьспорту від 28.05.12 № 1/9-413

Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році № 1/9-446 від 20 червня 2013 року

"Про організацію обліку дітей дошкільного віку" від 07.05.2007 № 1/9-263

 

Дополнительная информация