Положення про комісію з харчування

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківську комісію щодо контролю за організацією харчування дітей в ДНЗ №7
1. Загальні положення
1.1 Батьківська комісія щодо контролю за організацією харчування дітей в ДНЗ №7 (надалі – Комісія) створюється на підставі єдності інтересів учасників освітнього процесу та з метою здійснення контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів харчування.
1.2 Метою діяльності Комісії є задоволення потреб громадян в організація якісного харчування дітей в закладах освіти, залучення широкої громадськості до вирішення проблем, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для організація харчування. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими документами.
1.3 Основними завданнями Комісії є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо організації харчування в ДНЗ;
- співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, ДНЗ, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов для організації харчування у ДНЗ;
- моніторинг стану організації харчування у ДНЗ;
2. Умови створення Комісії.
2.1 Комісія формується з представників батьківської громадськості.
2.2 Члени Комісії працюють на громадських засадах за умови оформлення необхідних документів.
2.3 Не допускається втручання членів Комісії в навчальний процес (відвідування занять, тощо) без згоди директора ДНЗ
3. Організація роботи Комісії.
3.1 Комісія діє на засадах:
- пріоритету прав дитини, поєднання інтересів ДНЗ, суспільства, держави;
- дотримання вимог чинного законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправства;
- гласності та прозорості.
- підзвітність і відповідальність перед батьками ДНЗ.
3.2 Робота Комісії планується довільно з урахуванням першочергових питань необхідних до вирішення.
3.3 За підсумками перевірки складається відповідний акт, копія якого не пізніше 3 днів надається директору ДНЗ.
3.4 Висновки та рекомендації приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів.
3.5 Голова комісії звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.
4. Права Комісії
4.1 Комісія має право:
- розглядати питання та надавати пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ;
- контролювати організацію харчування в ДНЗ.
5. Документація Комісії
5.1 Комісія по харчуванню веде наступну документацію:
- Акти перевірок організації харчування.
- Звіт роботи комісії по харчуванню з аналізом стану організації харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями.

 

Дополнительная информация