Аналітичний звіт про проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 н.р.

Аналітичний звіт

про проведення атестації педагогічних працівників

в ДНЗ (ясла-садок) «Теремок» №7

у 2018-2019 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 №1473 (зі змінами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135) «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», та наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 17 вересня 2018 № 534 «Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів Запорізької області у 2018-2019 навчальному році», наказу управління освіти Енергодарської міської ради від 18.09.2018 № 145/ОС «Про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів управління освіти Енергодарської міської ради у 2018-2019 навчальному році», наказу ДНЗ №7 від 20.09.2018 № 092 «Про атестацію педагогічних працівників ДНЗ у 2018-2019 навчальному році», від 08.10.2018 №96 «Про затвердження списків педагогічних працівників ДНЗ №7, які будуть атестуватися у 2018-2019 навчальному році» проведено атестацію педагогічних працівників закладу у 2018-2019 навчальному році.

Атестація у закладі здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітнього процесу з урахуванням думки колег: «Вихователі очима колег», відвідування режимних процесів, творчих тижнів, перегляд відкритих занять, тощо.

На організаційному етапі була створена атестаційна комісія в складі п’яти працівників закладу:

- голова атестаційної комісії – Северухіна О.Д., директор ДНЗ;

     - заступник голови комісії – Горбенко В.І., вихователь-методист,

     - секретар атестаційної комісії – Доценко О.В., вихователь-методист

- члени комісії:

Наріжна О.А., вчитель-логопед, голова ПК;

Берегова О.А., вихователь, «старший вихователь»

Склад комісії затверджений наказом ДНЗ від 19.09.2018 № 092 та погоджений з комітетом профспілки ДНЗ. Комісія розглядала нормативні документи щодо атестації педагогічних працівників закладів освіти, план роботи атестаційної комісії ; розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії у 2018-2019 навчальному році; затверджувала графік проведення атестації та доводила його під розписку до відома осіб, які атестувалися у поточному навчальному році:

І засідання – 03.10.2018р. (організаційне, затвердження списків);

     ІІ засідання –15.03.2019р.;

     ІІІ засідання – 29.03.2019р. (підсумкове).

У 2018-2019 навчальному році подали заяви 5 педагогів, які підлягали атестації та атестувалися такі педагогічні працівники:

Загальна кількість педагогів

Кількість педагогів які підлягали атестації у 2018-2019 н.р

Чергова атестація

Позачерго-ва атестація

Кількість педагогів які підвищили/

підтвердили кваліфікацію

33

5

5

-

2

-         Голуб’ятникова Н.М., керівник гуртка (чергова), на відповідність займаній посаді;

-         Дутко В.П., музичний керівник; (чергова), на відповідність займаній посаді; підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;

-         Караманова Н.О., вихователь (чергова), на відповідність займаній посаді;

-         Брегеда Н.М., вихователь (чергова), на відповідність займаній посаді;

-         Доценко О.В., вихователь (чергова), на відповідність займаній посаді; підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст»

З метою оптимізації проходження атестації у ДНЗ педагогами, які підлягали атестації проведено ряд заходів, а саме:

-         складено індивідуальні плани роботи на час атестації;

-         вихователем-методистом ДНЗ на методичній годині ознайомлено педагогів, які підлягають атестації у 2018-2019 навчальному році, з Положенням про атестацію педагогічних працівників та алгоритмом атестації в ДНЗ;

-         - ознайомлення з технологією вивчення їх роботи членами атестаційної комісії:

-         Северухіна О.Д., ділова документація, робота з батьками;

-         Горбенко В.І., логіко-математична компетенція, ознайомлення з довкіллям та природою; соціалізація; патріотичне виховання;

-         Наріжна О.А., ігрова і трудова діяльність; створення сприятливих умов для збереження та розвитку психічного здоров’я дітей;

-         - Доценко О.В., художньо-продуктивна діяльність, фізичний розвиток; виконання режиму дня у групі;

-         Берегова О.А., художньо-мовленнєва компетенція, зв’язне мовлення; навчання дітей грамоти

До кожного педагогічного працівника, який підлягав атестації у 2018-2019 році, призначено кураторів для надання допомоги під час атестаційного періоду:

-         Голубятникова Н.М., Доценко О.В. – Северухіна О.Д.;

-         Дутко В.П.– Горбенко В.І.;

-         Караманова Н.О. – Наріжна О.А.;

-         Брегеда Н.М. – Берегова О.А.

-         При складанні графіку атестації педагогічних працівників ураховувався термін проходження курсової перепідготовки:

- Голубятникова Н.М. – 15.01 – 26.01.2018 «Керівники гуртків закладів освіти усіх типів»   при КЗ «ЗОІППО» ЗОР свідоцтво СПК №02136146/0035-18;

- Дутко В.П. - 03.09 – 14.09.2018 «Музичні керівники закладів дошкільної освіти» КЗ «ЗОІППО» ЗОР свідоцтво СПК №02136146/3281-18;

- Доценко О.В. – 07.05 – 25.05 2012 «Вихователі ДНЗ» КЗ «ЗОІППО» ЗОР №3105.

Караманова Н.О не проходила КПК, як така що закінчила Бердянський державний педагогічний університет, 2017рік;

Брегеда Н.М. не проходила ПК, як така що закінчила Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради, 2016рік.

На наступному етапі – вивчення та оцінювання діяльності педагогічних працівників – відбувалось узагальнення підсумків оцінювання рівня професійної майстерності і практичної діяльності педагогів; підсумовувалось вивчення роботи педагогів і оформлення атестаційних листів.

Педагогічними працівниками були проведені заходи: відкриті заняття, перегляд організованої ігрової діяльності, театральна діяльність, розваги тощо.

Голуб’ятникова Н.М., керівник гуртка, раціонально використовує кожну хвилину заняття, вміло керує увагою дитячого колективу, утверджує здоровий спосіб життя як невід’ємний елемент культури особистості, формуючи та розвиваючи одну із головних компетенцій – здоров’язберігаючу.Дотримується педагогічної етики,  добре володіє та використовує в практичній діяльності  прийоми педагогічної майстерності.

Відповідальний педагог, забезпечує належний рівень  фізичного здоров’я  дітей  і, відповідно, покращення їх навчальних досягнень.

Є активним учасником педагогічних музичних заходів та конкурсів. Її вихованці посіли І місце у міському конкурсі дитячої музичної творчості   «Веселі нотки – 2013», отримала премію міського голови, «Веселі нотки –2017», ІІ місце, грамота управління освіти. У 2013-2014 роках надруковано 3-и статті у журналі «Музичний керівник» з досвіду роботи.

Дутко В.П., музичний керівник, створює умови для прояву індивідуальних музичних здібностей вихованців, здійснює пошук, розвиток і підтримку творчо обдарованих, талановитих дітей через проведення гуртка «Співаночка». Грамотна організація музичного виховання дозволяє досягати значних результатів у виконанні освітніх стандартів. Спостерігається позитивна динаміка у розвитку всіх напрямів музичного виховання: співах, музикуванні, музично-ритмічних рухах. Забезпечує організацію та проведення  на високому рівні музичних свят, розваг та інших заходів художньо-естетичного напряму.

Постійно працює над підвищенням професійної майстерності через самоосвіту, відвідування міського методичного об’єднання музичних керівників дошкільних навчальних закладів освіти.

Караманова Н.О., вихователь, реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, що сприяє розвитку фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної сфер особистості. Вона створює позитивний мікроклімат в дитячому колективі, вміє встановлювати емоційний контакт і довірчі відносини між дітьми. Вихователь постійно працює над підвищенням професійної майстерності через самоосвіту, відвідування міського методичного об’єднання вихователів груп старшого дошкільного віку.

Брегеда Н.М., вихователь, роботі з вихованцями надає ігровим методам і прийомам, що сприяє активному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Вихователь наполегливо працює над підвищенням своєї педагогічної та професійної майстерності, постійно цікавиться спеціальною і науково-методичною літературою, володіє ІКТ. У 2019 році створила блог групи «Світлячки» для оперативного спілкування з батьками та поширення педагогічної інформації щодо розвитку, навчання і виховання дітей.   Наталія Миколаївна  впродовж 2016-2019 років входить до складу творчої групи ДНЗ «Мнемотехніка». Впродовж 2 - років працює над проблемною темою: «Вплив технології мнемотехніки на інтелектуальний розвиток дошкільника».

Доценко О.В., вихователь, наполегливо працює над підвищенням своєї педагогічної та професійної майстерності, постійно цікавиться спеціальною і науково-методичною літературою, володіє ІКТ та впроваджує в педагогічній діяльності. Отримала підвищення кваліфікації на тренінгу «Соціальні сервіси Веb 2.0 в педагогічній діяльності» (в обсязі 40 академічних годин) березень, 2018 р; пройшла навчання за практичним курсом (в обсязі 7 годин) «Мнемотехніка як здоров’язберігаюча та часозберігаюча технологія» та отримала сертифікат №271018/32 від 27.10.2018 року м.Енергодар; прослухала ряд вебінарів на сайті «MCFR-освіта» та отримала сертифікати з різних напрямів освітньої діяльності.

Завчасно педагогів ознайомлювали: з характеристиками, на засіданнях атестаційної комісії з атестаційними листками та надавалась їм можливість зіставити особисту оцінку своєї професійної діяльності з оцінкою членами атестаційної комісії.

На підсумково-аналітичному етапі атестації було систематизовано та узагальнено результати педагогічної діяльності педагогів, які проходили атестацію у 2018-2019 навчальному році.

За підсумками засідань атестаційної комісії у ДНЗ своєчасно видавались накази. Рішення атестаційної комісії затверджено наказом ДНЗ від 15. 03.2019 № 036 «Про затвердження рішення атестаційної комісії ДНЗ №7від 15.03.2019 року №2».

Таким чином, за результатами атестації у 2018-2019 навчальному році прийняті такі рішення:

- Голубятникова Н.М., керівник гуртка, відповідає займаній посаді;

- Дутко В.П., музичний керівник, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;

- Караманова Н.О., вихователь, відповідає займаній посаді, встановлено 11 розряд;

- Брегеда Н.М., вихователь, відповідає займаній посаді, встановлено 11 розряд;

- Доценко О.В., вихователь, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»

Аналітичний звіт

підготувала вихователь – методист                                   О.В.Доценко                                

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительная информация