Консультація Наочні посібники - важливий засіб ознайомлення дошкільників із природою

 Консультація
Наочні посібники - важливий засіб ознайомлення дошкільників із природою
У повсякденній діяльності і на заняттях дошкільники на¬копичують уявлення про явища живої і неживої природи, їхні взаємозв'язки, учаться бачити, порівнювати. Спостереження за природою на ділянці дитячого садка, у найближчому його ото¬ченні, у груповому приміщенні залишається головним методом її пізнання. Додаткові можливості в ознайомленні дітей із при¬родою з'являються при використанні наочних засобів навчан¬ня: муляжів, картин, діафільмів, діапозитивів та ін.
Наочні посібники мають деякі переваги в порівнянні з на¬туральними об'єктами: з їх допомогою можна легко вийти за коло доступних для безпосереднього спостереження явищ при¬роди і показати те, що віддалене територіально, у часі або про¬сто невидиме для ока дитини. Статичність зображення пред¬метів, подій чи явищ на картинах, діафільмах, слайдах дає мож¬ливість добре їх розглянути, описати, установити між ними зв'язки. Усі ці особливості дозволяють вважати наочні прилад¬дя важливим засобом ознайомлення дітей із природою, засобом, що розширює межі безпосереднього пізнання явищ рослинно¬го і тваринного світу, фактів неживої природи.
Посібник «Знайомство з природою» (студія «Діа¬фільм», Госкіно СРСР, 1983) - серія з 15 кольорових слайдів, що відображають різноманітні явища в житті лісу в літню пору. Слайди призначені для дітей різного віку. В другій молодшій групі доцільно подивитися кадри на тему «Хто живе в лісі»: «Верба і сосновий бір» (№1), «Білченя» (№6), «їжак» (№4), «Ли¬сиця» (№2), «Метелик Павичеве око» (№12). Вони допоможуть дітям одержати уявлення про ліс і його мешканців, побачити тварин у природній обстановці.
У середній групі, крім зазначених, можна ще подивитися слайди «Жаба» (№10), «Птахи на гніздах» (№8), «Гриби» (№14) і «Лісові ягоди» (№15). Показуючи дітям гриби, вихователь звертає увагу на їхню характерну будову (ніжка і шапочка), про¬понує уважно розглянути мухомор і запам'ятати його, пояснює, що для людини він отруйний, а лосі ним лікуються. Говорячи про ягоди, зупиняється головним чином на суниці.
Демонструючи метелика, бабку, пояснює, що найчастіше вони зустрічаються там, де багато квітів: на лісовій галявині, на лузі (кадр №13).
Дітям старшого дошкільного віку у вільний час можна по¬казати всі 15 кадрів, організувавши перегляд у вигляді гри-подорожі.
Наведемо приблизний план такої гри (У старшій групі, щоб не перевантажувати дітей, перегляд кадрів можна здійснити в два прийоми).
Мета. Формувати інтерес до життя лісових тварин (їжака, білки, лисиці) і рослин, особливостей їх існування, дізнатися про вигодовування птахами пташенят на початку літа, про по¬яву в лісі ягід, грибів. Виховувати в дітей уміння правильно по¬водитися в лісі, дбайливо ставитися до рослин і тварин.
Устаткування. Стільці, на яких будуть сидіти і грати діти. Вироби: каса-автомат, гроші.
Хід гри. Вихователь пропонує дітям відправитися в подорож: на потязі доїхати до станції «Лісова» і там піти в ліс. Діти купу¬ють квитки в касі, сідають на стільчики - це потяг (голосом зоб¬ражують гудок, руками імітують обертання коліс). Педагог, що взяв на себе роль машиніста, сповільнює рух потяга, повідомляє зупинку (наприклад: «Селище «Дитяче»), запитує, хто виходить. З'ясувавши, що усі їдуть далі, відправляє потяг у путь.
На станції «Лісова» пасажири виходять з потяга і збира¬ються навколо вихователя. Він уточнює правила поведінки в лісі і, вислухавши відповіді дітей, пояснює: ліс - це великий буди¬нок, у ньому багато мешканців (дерева, трави, мурахи, квіти, птахи і звірі). У лісі треба ходити обережно, щоб не роздавити маленьких мешканців (наприклад, мурах). Уважно вслухува¬тися і вдивлятися, щоб знайти красиве і цікаве.
Діти йдуть до уявлюваного лісу, на узліссі (килим) сідають, щоб відпочити і подивитися на ліс.
Вихователь у певній послідовності показує дітям слайди.
Кадр №1 («Верба і сосновий бір»). Педагог звертає увагу дітей на стару розкидисту вербу і сосновий бір за нею. Запитує, кого можна зустріти в цьому лісі на деревах.
Кадр №6 («Білченя»). Вихователь пропонує дітям розпові¬сти, як вони довідалися, що це білченя, а не доросла білка. З'я¬совує, кого ще можна зустріти влітку в лісі на деревах.
Кадр .№8 («Птахи на гніздах»). Педагог задає питання: хто тут зображений? У який час року птахи вигодовують пташе¬нят? Як вони це роблять? Звертає увагу дітей на іволгу і просить розповісти, яка вона, які в неї пташенята, скільки їх, яке гніздо, чим годує іволга своїх пташенят тощо.
Потім діти розглядають іншу половину кадру. Якщо вони не бачать різниці між великим пташеням (зозуленям) і дорос¬лою, але маленькою по розміру пташкою, то варто задати навідні запитання: де пташеня? Яке воно? Як ви довідалися, що це пта¬шеня? Де мати? Як ви впізнали її? Вихователь пояснює: «Усі птахи самі будують гнізда, відкладають у них яйця, висиджують і вигодовують пташенят. Не робить цього тільки зозуля. Своє яйце вона відкладає в чуже гніздо. Маленький лісовий птах пуночка (показує) висиділа його, вилупилося зозуленя, тепер пуночка його годує: приносить мошок, гусінь. Зозуля - великий птах, і пташеня в неї велике - набагато більше своєї прийомної мами».
Далі педагог розповідає: «У лісі живуть різні птахи. Вдень у хащі ховаються хижі сови. Уночі вони вилітають на полюван¬ня за дрібними тваринами. Сова добре бачить у темряві, безшум¬но літає. У неї гострі пазурі, міцний загнутий дзьоб» (демонст¬рується кадр №2 7).
Потім усі діти піднімаються і тихо йдуть по лісу. Вихова¬тель пояснює: лісові мешканці живуть не тільки на деревах, але і на землі. Радить йти обережно, придивлятися. Загадує за¬гадку про їжака і демонструє кадр №4.
Діти розповідають про те, як їжак живе влітку в лісі.
Вихователь пропонує дітям «причаїтися» за кущами - щось руде мигнуло вдалині, хтось обережно крадеться (демонструєть¬ся кадр №2 «Лисиця»). Педагог пояснює: у норі в лисиці ма¬ленькі лисенята. Вона залишає їх тільки тоді, коли йде на по¬лювання.
Кадр міняється (№3): ще один мешканець лісу - плямис¬тий молодий олень. Запитання до дітей: куди він спускається? (До струмка). Для чого? (Щоб напитися води).
Подорож продовжується. Вихователь звертає увагу дітей на те, що стало прохолодно і волого. Виявляється, вони наближаються до лісового болота. Треба йти дуже обережно. Діти влаштову¬ються на купинах (сходинках) і дивляться кадр №9 («Лісове болото») і кадр №10 («Жаба»). Вихователь пропонує дітям роз¬повісти про жабу те, що вони знають. Допомагає питаннями: чим харчується жаба? Як пересувається по землі й у воді? Ра¬дить дітям скоріше іти від лісового болота, тому що тут багато комарів. Нагадує, що в розпал літа в лісі з'являються ягоди і гриби (демонструються кадри №14 і 15). Діти називають гриби (якщо вони затрудняються, дорослий допомагає), знаходять мухомор, пояснюють, чому його не їдять. Називають ягоди, го¬ворять, чим вони відрізняються одна від одної.
Нарешті усі повертаються додому. Однак на зворотному шляху зустрічається яр, і на його схилах діти бачать красивих звірів (кадр№5 «Борсуки»). Вихователь пояснює: «Це борсучиха зі своїм борсученям. Вони живуть у норі, що вирили самі. Борсуки - хижаки, харчуються дрібними лісовими тваринами. Ці звірі нічні, їх рідко можна зустріти в лісі вдень».
Діти виходять на узлісся. Востаннє сідають відпочити на краю лугу. Вихователь говорить: «У лісі високі дерева, від них тінь і прохолода. А тут, на лузі, зовсім по-іншому: яскраво світить сонце, росте багато різних квітів і трав (демонструється кадр №13 ). Давайте помилуємося красою лугу, послухаємо, як вітерець шарудить у траві, подихаємо прекрасним луговим по¬вітрям. Подивіться, над квітами хтось літає. Хто ж це?» Діти згадують, що на лузі завжди багато метеликів, джмелів, бджіл, які п'ють квітковий нектар. Демонструються кадри №11 («Баб¬ка») і №12 («Метелик Павичеве око»). Вихователь пояснює: яскраві, красиві плями на крильцях метелика, схожі на очі, допо¬магають йому відлякувати ворогів.
Подорож закінчується. Усі йдуть до потяга і їдуть у місто. Педагог підбиває підсумок: «Сьогодні ми з вами побували в не¬звичайній подорожі, побачили, хто живе в лісі і на лузі влітку».
В усіх вікових групах слайди «Знайомство з природою» до¬цільно дивитися двічі: наприкінці весни (або на самому почат¬ку літа) і в другій половині літа (якщо група неповна, те краще на початку осені). При першому перегляді діти дізнаються про те, що очікується в природі. Це підвищує їхній інтерес і спосте¬режливість. Другий перегляд допомагає уточнити і закріпити уявлення дітей.
Важливими наочними посібниками є комплекти картин про диких і домашніх тварин, випущені видавництвом «Про¬свещение» (Николаева С.Н., Мешкова Н.Н. Учебно-наглядные пособия для детского сада: Картины из жизни диких живот¬ных.- М.: Просвещение, 1984; Картины из жизни домашних животных.- М.: Просвещение, 1986). На картинах зображені різні моменти з життя тварин: способи пересування, захист від ворогів (у диких); турбота людини про домашніх тварин і вико¬ристання їх у господарстві; спосіб життя тварин у різні пори року. Також показані умови життя тварин: для диких - при¬родне середовище, для домашніх - умови, створювані людиною. Різноманітно представлена сільськогосподарська праця труді¬вників.
«Методичні рекомендації» до посібників включають біо¬логічні відомості про тварин - це найбільш важливий, цікавий і доступний для розуміння дошкільників матеріал, що забезпе¬чує формування чітких уявлень.
Цей посібник по-різному використовується в роботі з діть¬ми. Кожна картина може бути розглянута окремо. У цьому ви¬падку забезпечується можливість докладного ознайомлення з тим або іншим моментом життя тварини. Зміст картини дозво¬ляє вправляти дошкільників у складанні описів, коротких роз¬повідей.
Іншим варіантом є парне використання картин: для по¬рівняння зовнішнього вигляду або способу життя двох тварин.
Наприклад, на занятті в середній групі можна спочатку пока¬зати картини «Корова з телям» і «Коза з козеням». Розглядати тварин можна в порівняльному плані. Порівняння допомагає більш чітко виділити характерні риси кожної тварини і зроби¬ти правильне узагальнення при визначенні їхньої подібності.
Особливо цікаві порівняння таких домашніх і диких тва¬рин, як собака і вовк, лось і корова, заєць і кролик. Наведемо приблизний конспект заняття для дітей старшо¬го дошкільного віку.
Програмний зміст. Ознайомити з умовами життя лося і ко¬рови в зимовий час. Виявити відмінності в способі життя до¬машніх і диких тварин. Уточнити уявлення: як піклується лю¬дина про домашніх і диких тварин.
Матеріал. Картина №2 «Зима» із серії «Лосі» (навчально-наочний посібник для дитячого садка «Картини з життя диких тварин»); картина№10 «Корова в сараї узимку» (навчально-на¬очний посібник для дитячого садка «Картини з життя домашніх тварин»).
Хід заняття. На підставці висять обидві картини. Вихова¬тель розмовляє з дітьми, запитує: яка пора року зображена на картинах? Як ви довідалися, що це зима? Як називаються тва¬рини, що тут зображені? Чим харчуються корова і лосі узимку? Кому жити в зимовий час сутужніше: корові чи лосеві? Як лю¬дина піклується про корову? Хто допомагає лосям у зимовий час? Як називаються тварини, що живуть разом з людиною? До яких тварин належать лосі?
Якщо діти утруднюються відповісти, до основного питання можна задати трохи додаткових. Наприклад, діти не можуть повно і правильно розповісти, як людина піклується про коро¬ву. Тоді вихователь запитує: хто побудував сарай корові? Відкіля взялося сіно? Навіщо в сараї мітла, лопата, цебро? Задаючи пи¬тання, педагог учить дошкільників знаходити відповіді в змісті картини.
Діти, як правило, не знають, як піклуються в лісництві про копитних узимку. Вихователь пояснює: «Лісничі охороняють лосів. У лісах, де вони живуть, улаштовують годівниці - кла¬дуть туди сіно, гілки листяних дерев, шматки солі. У холодні, сніжні зими лосям важко пересуватися по глибокому снігу, і підгодівля їм допомагає вижити». Наприкінці заняття педагог підбиває підсумок: «Лось - дика тварина, пристосована жити в лісі цілий рік. Корова - домашня тварина, умови життя їй ство¬рює людина».
Третій варіант використання посібника - одночасне роз¬глядання декількох картин, об'єднаних загальним змістом. Так, розмовляючи про коней, вихователь вивішує картини №12, 13, 14 і 16, з яких видно, як коні використовуються в госпо¬дарстві, як за ними доглядають люди тощо.
Багаторазове і варіативне використання навчально-наочних посібників (їх можна розглядати у вільний час у повсякденно¬му житті або включати в заняття) допоможе сформувати в до¬шкільників виразні і глибокі знання про життя тварин.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительная информация