Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.                       

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:


Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm


Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

№ з/п Назва документу                                              
 1  Статут закладу освіти
 2  Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3 Структура та органи управління закладу освіти
4

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

6

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

7

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8

Мова (мови) освітнього процесу

9

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

10

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

11  Результати моніторингу якості освіти
12 Річний звіт про діяльність закладу освіти
13 Правила прийому до закладу освіти
14 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
15  Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
16 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
17 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
18 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
19 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
20 Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства


 

Дополнительная информация