161709262 448183423124424 6812412994944674400 o

Дошкільники проявляють спонтанний інтерес до математичних категорій: кількість, форма, час, простір, які допомагають їм краще орієнтуватися в речах і ситуаціях, упорядковувати і пов'язувати їх один з одним.

Важливість навчання дошкільників основам математики обумовлена цілим рядом причин: початком шкільного навчання з шести років; великою кількістю інформації, що утримується дитиною; підвищенням уваги до комп'ютеризації; бажанням зробити процес навчання інтенсивнішим; прагненням батьків у зв'язку з цим якомога раніше навчити дитину математичним поняттям та діям, оперуванню цифрами. Вихователі закладу чільне місце в освітньому процесі відводять збагаченню сенсорного досвіду у дітей шляхом ознайомлення з величиною, формою, простором. Навчання будують за принципом поступового руху від конкретного до абстрактного, від практичного пізнання до логічного мислення, інтеграції знань, для цього використовують цікаві інноваційні технології: «Кольорові палички Дж. Кюїзенера», коректурні таблиці Н. Гавриш, розвивальні ігри В. Воскобовича, навчально-розвивальна технологія «Логіки світу» та інші.

161709262 448183423124424 6812412994944674400 o 1

Дополнительная информация