5899

Міністерство соціальної політики як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, та Національна поліція України як центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

продовження читайте тут

Про булінг для дітей

Індикатори фізичного. психологічного насильства над дитиною

Подолання насильства щодо дитини

Дополнительная информация